Zaproszenie − Twierdza na Zaczytanym Poznaniu…

zaczytany poznań-1Serdecznie zapraszamy w niedzielę 26 maja 2013 roku w godz. 13.30-15.30 do poznańskiej księgarni Skład Kulturalny na spotkanie z Przemysławem Maćkowiakiem, autorem książki „Twierdza poligonalna” wydanej w serii „Poznaj Poznań” przez wydawnictwo „Święty Wojciech”. Nie zabraknie też rekonstruktorów w historycznych mundurach poznańskiego garnizonu sprzed 1918 roku.

Twierdza poligonalna w Poznaniu stanowiła jeden z najciekawszych i największych dziewiętnastowiecznych zespołów budowli militarnych w Europie. Zrealizowana w latach 1828-1869 wyróżniała się zarówno walorami architektonicznymi, jak i obronnymi.

To ogromne przedsięwzięcie inżynierskie nie pozostało też bez wielopłaszczyznowego wpływu na rozwój miasta. Do czasów dzisiejszych zachowały się jednak tylko skromne relikty umocnień poligonalnych zniesionych w kilku etapach. Ślady umocnień można dostrzec w układzie ulic, część terenów pofortecznych to obecnie tereny zielone.

Spotkanie odbywa się w ramach dwudniowej imprezy „Zaczytany Poznań”, nawiązującej do tradycyjnych kiermaszów majowych. Wśród zaproszonych gości znalazło się kilkunastu autorów książek związanych z miastem. Szczegółowy program na stronie www.skladkulturalny.pl.

Wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

Skład Kulturalny, Galeria M/M, ul. Św. Marcin 24, Poznań

Brama Berlińska

Najbardziej charakterystycznymi dziełami związanymi z twierdzą poligonalną były bramy zapewniające komunikację z wnętrzem ufortyfikowanego miasta. Na ilustracji Brama Berlińska usytuowana na Świętym Marcinie w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wałową (obecnie Kościuszki). Pocztówka z około 1901 roku ze zbiorów © Przemysława Maćkowiaka

Opublikowano w kategorii Imprezy i rekonstrukcje.