Wielkopolska Enigma w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym

Wielkopolska Enigma MRU MINIKolejny odcinek nowej edycji programów telewizyjnych „Wielkopolska Enigma” był kręcony tym razem 14 listopada 2013 roku w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Poświęcony on został historii depozytów z Poznańskiego Muzeum Narodowego ukrytych przez Niemców podczas drugiej wojny światowej w komorach Pętli Boryszyńskiej.

W przygotowaniu materiału uczestniczył Paweł Piątkiewicz ze Stowarzyszenia Archeologii i Ochrony Zabytków Militarnych Perkun, zajmujący się tego typu tematyką. Wziął w nim udział również Przemysław Maćkowiak specjalizujący się dziewiętnasto- oraz dwudziestowiecznym budownictwie militarnym. Pomysłodawcą „Wielkopolskiej Enigmy” jest natomiast Rafał Biernacki – dziennikarz oddziału poznańskiego Telewizji Polskiej S.A. Na tle ekipy filmowej widoczny dworzec Nord wchodzący w skład systemu podziemnego Baterii Pancernej nr 5. Fot. © Przemysław Maćkowiak

Wielkopolska Enigma MRU

Opublikowano w kategorii Artykuły.