Tajemnice Cytadeli oraz schronu u karmelitów

wieczór53-karmelici-il03-thumbSerdecznie zapraszamy w sobotę 25 lutego 2017 roku o godzinie 11.00 na poznańskie Wzgórze św. Wojciecha na pięćdziesiąty trzeci Wieczór Historyczny poświęcony tym razem 72. rocznicy zakończenia walk o Poznań. Adam Pleskaczyński zaprezentuje swoją najnowszą książkę, nie zabraknie też rekonstruktorów w mundurach obu stron konfliktu. Organizatorami kolejnego spotkania jest Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia przy współpracy z Klasztorem Karmelitów Bosych.

Fort Winiary został zdobyły 23 lutego 1945 roku przez wojska radzieckie wspomagane przez cytadelowów. Stanowiło to ostatni akord walk o Festung Posen, przygotowaną do obrony przez wojska niemieckie jedynie doraźnie z powodu braku czasu. Największemu zniszczeniu uległ wówczas Śródszaniec. Natomiast uzyskana już w styczniu kluczowa przeprawa przez Wartę w Kątniku umożliwiła wojskom radzieckim dokonanie manewru oskrzydlającego Poznań i w konsekwencji uzyskanie dalszej drogi na Berlin.
W trakcie zimowego spaceru jedną z głównych atrakcji będzie możliwość zwiedzenia schronu przeciwlotniczego urządzonego podczas drugiej wojny światowej przez wojsko niemieckie w podziemiach klasztoru karmelitów bosych. Będzie to duża gratka dla miłośników fortyfikacji (i nie tylko!), gdyż był on pokazywany publicznie tylko dwa razy w trakcie ubiegłorocznych Dni Twierdzy Poznań oraz cyklu Przechadzek po Poznaniu.

Program:

11.00 – spacer poprowadzony przez dr. Adama Pleskaczyńskiego po południowych stokach Fortu Winiary. Opowie on o dziejach Cmentarza Armii Czerwonej, a także najciekawszych pochówkach i historiach z nimi związanych. Na koniec odwiedzimy Cmentarz Bohaterów Polskich, na którym pochowano Cytadelowców i Polaków pomordowanych przez Niemców w czasie okupacji (zbiórka na Cytadeli przy schodach prowadzących do Pomnika Bohaterów od ulicy Armii Poznań).

12.30 – zwiedzanie niedostępnego na co dzień drugowojennego schronu przeciwlotniczego znajdującego się pod klasztorem karmelitów z dodatkowymi atrakcjami. W nawiązaniu do tradycji miejsca i funkcjonowania w tym miejscu koszar zakonnicy będą serwować grochówkę garnizonową oraz kawę zbożową. Będzie też można obejrzeć wystawę plenerową „Wojna w Bożym Ogrodzie” oraz zapoznać się z historią pochowanego na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan jednego z najlepszych pilotów Kampanii Wrześniowej podporucznika Włodzimierza Gedymina. Dzięki zabiegom członków TMML został Honorowym Obywatelem Miasta Poznania (ogród zakonny):

13.00 – prezentacja przez  dr. Adama Pleskaczyńskiego swojej najnowszej książki „Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku. Analiza bezpowrotnych strat osobowych”. Historyk obronił doktorat z wyróżnieniem w Instytucie Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Popularyzator historii Poznania i Wielkopolski, eksplorator Azji, scenarzysta i reżyser programów i filmów historycznych, kurator wystaw o tematyce historycznej. Wieloletni członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Poznaniu.
Jest on autorem wielu publikacji podejmujących między innymi problematykę relacji polsko-rosyjskich. Autor w oparciu o odtajnione, rosyjskie dokumenty źródłowe przeprowadził analizę strat poniesionych przez Armię Czerwoną podczas walk o Poznań: oszacował liczbę poległych i zmarłych z ran żołnierzy radzieckich, określił okoliczności ich śmierci, ustalił najpełniejszy wykaz rosyjskich jednostek i szpitali wojskowych, działających w Poznaniu. Co jednak najważniejsze, podjął próbę odtworzenia przebiegu samych walk, które od czasów opublikowania dwóch fundamentalnych pozycji Okęckiego i Szumowskiego w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku nie podlegały poważnej dyskusji (Piwnica Duchowa)

Dodatkowe informacje: facebook.com/tmmlsh

Kontakt z organizatorami: Przemysław Maćkowiak, tel. +48 604 869 102.

Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia oraz Klasztor Karmelitów Bosych w Poznaniu.

Miejsce: Poznań, Wzgórze św. Wojciecha, kościół i klasztor św. Józefa, ogród zakonny oraz Piwnica Duchowa (wejście na prawo od fasady kościoła) – ul. Działowa 25.

Wstęp jest bezpłatny, serdecznie zapraszamy!

© Przemysław Maćkowiak

 

W trakcie 53. Wieczoru Historycznego naszym gościem będzie dr Adam Pleskaczyński, który między innymi zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku. Analiza bezpowrotnych strat osobowych”. Zbiory © Przemysława Maćkowiaka.

W trakcie 53. Wieczoru Historycznego naszym gościem będzie dr Adam Pleskaczyński, który między innymi zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku. Analiza bezpowrotnych strat osobowych”. Zbiory © Przemysława Maćkowiaka.

Adam Pleskaczyński oprowadzi także po cmentarzach usytuowanych na południowych stokach poznańskiej Cytadeli oraz omówi ich dzieje. Na ilustracji zdjęcie lotnicze Fortu Winiary od strony wschodniej. Fot. © Przemysław Maćkowiak.

Adam Pleskaczyński oprowadzi także po cmentarzach usytuowanych na południowych stokach poznańskiej Cytadeli oraz omówi ich dzieje. Na ilustracji zdjęcie lotnicze Fortu Winiary od strony wschodniej. Fot. © Przemysław Maćkowiak.

W trakcie zimowego spaceru nie zabraknie też rekonstruktorów w mundurach obu stron konfliktu. Fot. © Jacek Dyrla-Dohmann.

W trakcie zimowego spaceru nie zabraknie też rekonstruktorów w mundurach obu stron konfliktu. Fot. © Jacek Dyrla-Dohmann.

Główną atrakcją przygotowaną przez nasze Stowarzyszenie w trakcie ubiegłorocznych IV Dni Twierdzy był drugowojenny schron przeciwlotniczy urządzony w podziemiach klasztoru karmelitów bosych na Wzgórzu św. Wojciecha (wejście widoczne w głębi). Fot. © Jacek Dyrla-Dohmann.

Główną atrakcją przygotowaną przez nasze Stowarzyszenie w trakcie ubiegłorocznych IV Dni Twierdzy był drugowojenny schron przeciwlotniczy urządzony w podziemiach klasztoru karmelitów bosych na Wzgórzu św. Wojciecha (wejście widoczne w głębi). Fot. © Jacek Dyrla-Dohmann.

Schron przeciwlotniczy w piwnicach klasztoru karmelitów, z lewej wyjście ewakuacyjne z zachowanymi oryginalnymi napisami (Notausgang) oraz drzwiami pancernymi.  Fot. © Przemysław Maćkowiak.

Schron przeciwlotniczy w piwnicach klasztoru karmelitów, z lewej wyjście ewakuacyjne z zachowanymi oryginalnymi napisami (Notausgang) oraz drzwiami pancernymi. Fot. © Przemysław Maćkowiak.

Śluza gazowa z zachowanym oryginalnym malowaniem. Fot. © Jacek Dyrla-Dohmann.

Śluza gazowa z zachowanym oryginalnym malowaniem. Fot. © Jacek Dyrla-Dohmann.

Ślady uderzeń pocisków z walk o Festung Posen z 1945 roku w murze w ogrodzie zakonnym (w głębi z prawej).  Fot. © Jacek Dyrla-Dohmann.

Ślady uderzeń pocisków z walk o Festung Posen z 1945 roku w murze w ogrodzie zakonnym (w głębi z prawej). Fot. © Jacek Dyrla-Dohmann.

W nawiązaniu do tradycji miejsca karmelici będą serwować grochówkę garnizonową oraz kawę zbożową. Fot. © Jacek Dyrla-Dohmann.

W nawiązaniu do tradycji miejsca karmelici będą serwować grochówkę garnizonową oraz kawę zbożową. Fot. © Jacek Dyrla-Dohmann.

Okładka najnowszej książki Adama Pleskaczyńskiego „Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku. Analiza bezpowrotnych strat osobowych”.

Okładka najnowszej książki Adama Pleskaczyńskiego „Armia Czerwona w walkach o Poznań w styczniu i lutym 1945 roku. Analiza bezpowrotnych strat osobowych”.

Opublikowano w kategorii Artykuły, Imprezy i rekonstrukcje, Media i prasa.