Rola Polski w Europie

wieczór44-zaproszenie-il01-thumbTowarzystwo Miłośników Miasta Lubonia zaprasza na czterdziesty czwarty Wieczór Historyczny w piątek 12 grudnia 2014 roku o godz. 18.00 do Urzędu Miasta Luboń przy placu Edmunda Bojanowskiego 2.

Gościem spotkania, w sali sesyjnej, będzie tym razem Marcin Libicki, który wygłosi prelekcję „Rola Polski w Europie od X do XXI wieku.

Cały szereg opinii określa rolę Polski w Europie jako marginalną. Jest to błąd metodologiczny – tak jak Anglia czy Hiszpania nie miały większego wpływu na dzieje Europy środkowej czy wschodniej, tak samo Polska czy np. Węgry nie miały większego wpływu na losy Europy zachodniej, ale tak jak Anglia i Hiszpania miały istotny, a czasem decydujący wpływ na losy Europy zachodniej, tak samo Polska czy Węgry miały istotny a w pewnych okresach historii decydujący wpływ na losy Europy środkowej czy wschodniej. Od połowy X wieku pozycja Polski systematycznie rosła, by w XVI wieku mieć decydujący głos w sprawach politycznych, liczący się w tej części Europy w tym samym stopniu co glos cesarskich Habsburgów, a w znacznie większym stopniu niż np. Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Powolny schyłek roli Polski aż do zniknięcia z mapy Europy w roku 1795 sprowadził rolę „sprawy polskiej” do pozycji karty przetargowej w rozgrywkach wielkich mocarstw europejskich. Dwudziestolecie międzywojenne nie przywróciło Polsce istotnego wpływu na to co działo się w Europie. Dopiero wybór Papieża Polaka, „Solidarność” a w końcu odzyskanie niepodległości w 1989 roku pozwoliło Polsce na odgrywanie pewnej, choć ograniczonej roli, tym razem już w obrębie zjednoczonej Europy.

Marcin Libicki (1939), absolwent Uniwersytetu Adam Mickiewicza, historyk oraz historyk sztuki, autor, współautor, redaktor szeregu publikacji z zakresu historii i historii sztuki między innymi książek o dworach ziemiańskich w Polsce, były poseł i europoseł.

Wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

© Przemysław Maćkowiak

 

Nasza siła, nasza broń, to Bałtyku modra toń, Wilno, Poznań, Śląsk i Lwów, to ziszczenie wieszczych słów. Patriotyczna pocztówka wydana w 1921 roku przez Związek Byłych Ochotników Armii Polskiej. Zbiory © Przemysława Maćkowiaka

Nasza siła, nasza broń, to Bałtyku modra toń, Wilno, Poznań, Śląsk i Lwów, to ziszczenie wieszczych słów. Patriotyczna pocztówka wydana w 1921 roku przez Związek Byłych Ochotników Armii Polskiej. Zbiory © Przemysława Maćkowiaka

Opublikowano w kategorii Artykuły, Media i prasa, Wieczory historyczne.