Podziemna poznańska twierdza

basiton02-redita-thumbW piątek 22 sierpnia 2014 roku w trakcie prac budowlanych natrafiono na kolejne relikty dawnych dziewiętnastowiecznych poznańskich fortyfikacji poligonalnych rozebranych w pierwszej ćwierci XX wieku.

Prusacy w latach 1828-1869 zbudowali stolicy Wielkopolski twierdzę poligonalną składająca się z dużego fortu na Wzgórzu Winiarskim (Cytadeli), umocnień na prawym brzegu Warty (Ostrów Tumski, rejon Miasteczka, Piotrowa, Malty, Komandorii i Śródki) oraz rdzenia na jej lewym brzegu (obecne ulice Kościuszki i Kazimierza Wielkiego biegły od strony miasta wzdłuż umocnień). Zastosowane tutaj nowatorskie rozwiązania były wzorcem dla realizowanych późniejszych twierdz. Ta ogromna inwestycja miała także znaczący wpływ na rozwój urbanistyczny Poznania. Miasto zostało otoczone ścisłym pierścieniem dzieł, a związane z nimi ograniczenia spowodowały zablokowanie rozbudowy przedmieść. Z tego też względu w pierwszej połowie XX wieku większość budowli rozebrano i do dzisiaj zachowały się tylko niewielkie fragmenty umocnień.

W trakcie realizacji przepustu pod skrzyżowaniem Alei Niepodległości oraz ulicy Solnej natrafiono na kolejny fragment muru pierścienia dawnych pruskich fortyfikacji. Na podstawie analizy planów projektowych zachowanych w berlińskich archiwach można go interpretować, jako fragment redity Bastionu VI Waldersee. Dzieło to było jednym z sześciu fortów reditowych otaczających lewobrzeżne miasto i zrealizowanych po 1840 roku w drugim etapie budowy twierdzy poligonalnej. Bastion VI powstał na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku, natomiast rozebrano go po 1902 roku i na tym miejscu powstał fragment reprezentacyjnego ringu. Mimo upływu lat mur zachował się w bardzo dobrym stanie, jednak ze względu na konieczność sprawnego kontynuowania inwestycji został po wykonaniu przepustu zasypany w tym samym dniu. Szczególnie zwracało uwagę doskonałe wykonawstwo z dbałością o walory estetyczne, między innymi wykorzystanie różnokolorowych cegieł.

© Przemysław Maćkowiak

 

Na fragment muru Bastionu VI Waldersee natrafiono w trakcie realizacji przepustu pod skrzyżowaniem Alei Niepodległości oraz ulicy Solnej. Fot. © Przemysław Maćkowiak

Na fragment muru Bastionu VI Waldersee natrafiono w trakcie realizacji przepustu pod skrzyżowaniem Alei Niepodległości oraz ulicy Solnej. Fot. © Przemysław Maćkowiak

Odkopany fragment redity zbudowanej na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku. Fot. © Przemysław Maćkowiak

Odkopany fragment redity zbudowanej na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku. Fot. © Przemysław Maćkowiak

Lico muru wykonano z różnokolorowych cegieł dbając o estetykę dzieła. Fot. © Przemysław Maćkowiak

Lico muru wykonano z różnokolorowych cegieł dbając o estetykę dzieła. Fot. © Przemysław Maćkowiak

Opublikowano w kategorii Artykuły.