Ostatnia droga Antoniego…

ostatnia droga Antoniego-il04-thumbW poniedziałek 17 sierpnia 2015 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia towarzyszyli w ostatniej drodze zasłużonego lokalnego działacza społecznego i wybitnego regionalisty – Antoniego Przybylskiego.

Początki swojej działalności społecznej Antoni Przybylski związał od lat sześćdziesiątych XX wieku z harcerstwem. Doszedł w nim do stopnia harcmistrza, pełnił przez wiele lat funkcję komendanta Hufca oraz Ośrodka Związku Harcerstwa Polskiego w Luboniu. W 1988 roku był jednym z współzałożycieli Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, w którym do lutego 2012 roku pełnił funkcję prezesa, a następnie prezesa honorowego. Był również aktywnie zaangażowany między innymi w działalność chóru Bard oraz Koła Emerytów i Rencistów w Luboniu.

Za zasługi w popularyzacji idei regionalizmu wielkopolskiego uhonorowany został Medalem 40-lecia Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz przez Radę Miasta Luboń Medalem „Zasłużony dla Miasta Luboń”.

Antoni Przybylski zmarł w wieku 82 lat w dniu 12 sierpnia 2015 roku. Mszę świętą odprawiono w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego w Luboniu-Lasku, natomiast pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym w Wirach.

Rodzinie oraz wszystkim bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia w imieniu Zarządu oraz członków Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia.

© Przemysław Maćkowiak

 

1.W ostatniej drodze Antoniego Przybylskiego uczestniczyli członkowie Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia. Fot. © Przemysław Maćkowiak.

W ostatniej drodze Antoniego Przybylskiego uczestniczyli członkowie Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia. Fot. © Przemysław Maćkowiak.

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele władz samorządowych z wiceburmistrzem Lubonia – Mateuszem Mikołajczakiem (drugi z prawej) i  Przewodniczącą Rady Miasta Lubonia Teresą Zygmanowską (pierwsza z prawej) na czele. Z lewej członkowie Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia z prezesem Przemysławem Maćkowiakiem (drugi od lewej) oraz skarbnikiem Grzegorzem Frąckowiakiem (pierwszy z lewej), pośrodku lubońscy działacze społeczni Eugeniusz Kowalski oraz Zbigniew Jankowski. Fot. © Bogdan Czerwiński.

W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele władz samorządowych z wiceburmistrzem Lubonia – Mateuszem Mikołajczakiem (drugi z prawej) i przewodniczącą Rady Miasta Lubonia Teresą Zygmanowską (pierwsza z prawej) na czele. Z lewej członkowie Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia z prezesem Przemysławem Maćkowiakiem (drugi od lewej) oraz skarbnikiem Grzegorzem Frąckowiakiem (pierwszy z lewej), pośrodku lubońscy działacze społeczni Eugeniusz Kowalski oraz Zbigniew Jankowski. Fot. © Bogdan Czerwiński.

Ostatnia droga harcmistrza Antoniego Przybylskiego na cmentarzu parafialnym w Wirach. Fot. Przemysław Maćkowiak.

Ostatnia droga harcmistrza Antoniego Przybylskiego na cmentarzu parafialnym w Wirach. Fot. © Przemysław Maćkowiak.

Opublikowano w kategorii Artykuły, Media i prasa.