Jakość w agroturystyce

ankieta-stronka-il02-thumbTurystyka to dziedzina, w której powodzenie rynkowe oferty zależy w dużej mierze od wiedzy, jaką posiada usługodawca na temat oczekiwań klienta. Tym razem prosimy  sympatyków (i nie tylko) Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia o pomoc w badaniu dotyczącym społecznie odpowiedzialnego kształtowania oferty agroturystycznej.

Katedra Turystyki Wiejskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od wielu lat realizuje z naszym Stowarzyszeniem badania dotyczące analizy popytu w turystyce fortecznej.

Między innymi nasz sztandarowy „Forteczny Weekend” został uznany za wartościową próbę określenia wstępnego profilu uczestnika turystyki fortecznej, przez pryzmat uczestnika imprezy, co stanowiło główny cel podjętych badań i było meritum artykułu: Przemysław Maćkowiak, Magdalena Maćkowiak, Sylwia Graja-Zwolińska, Anna Jęczmyk, Aleksandra Spychała, Jarosław Uglis, Formy popularyzacji fortecznego dziedzictwa kulturowego. Studium przypadku imprezy Weekend Forteczny w Poznaniu – sylwetka uczestnika, „Turystyka Kulturowa”, 2/2013, Poznań.

http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/158

Obecnie interesuje nas społecznie odpowiedzialne kształtowanie oferty agroturystycznej. Będziemy więc zobowiązani za wypełnienie do 10 marca 2017 roku krótkiego kwestionariusza ankiety:

https://www.ankietka.pl/ankieta/262594/odpowiedzialne-spolecznie-ksztaltowanie-oferty-agroturystycznej.html

Dziękujemy za pomoc!

© Magdalena Maćkowiak

 

Agroturystyka to nie tylko kontakt z pracą rolnika, ale często również możliwość podziwiania zachowanych wartościowych kulturowo zespołów architektonicznych. Na zdjęciu budynek mieszkalno-gospodarczy z początku XX wieku w podpoznańskim Golęczewie. Fot. © Przemysław Maćkowiak.

Agroturystyka to nie tylko kontakt z pracą rolnika, ale często również możliwość podziwiania zachowanych wartościowych kulturowo zespołów architektonicznych. Na zdjęciu budynek mieszkalno-gospodarczy z początku XX wieku w podpoznańskim Golęczewie. Fot. © Przemysław Maćkowiak.

Kontakt ze zwierzętami to podstawa atrakcyjności ofert agroturystycznej stanowiący o jej przewadze rynkowej w stosunku do innych form wypoczynku. Fot. © Przemysław Maćkowiak.

Kontakt ze zwierzętami to podstawa atrakcyjności ofert agroturystycznej stanowiący o jej przewadze rynkowej w stosunku do innych form wypoczynku. Fot. © Przemysław Maćkowiak.

MRU

Wiele dawnych budowli militarnych znajduje się obecnie na terenach rolniczych. Na zdjęciu schron bojowy Pz.W. 717 z Grupy Warownej Scharnhorst wchodzącej w skład Frontu Ufortyfikowanego Łuku Odry i Warty (Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego) w trakcie tegorocznej rekonstukcyjnej wycieczki członków Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia do Pniewa z okazji 72. rocznicy przełamania pozycji.  Fot. © Jacek Dyrla-Dohmann.

Opublikowano w kategorii Artykuły, Media i prasa.