Gość z Saksonii…

gosczsaksoniisluzaminiNa Fortecznych Weekendach organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia często gościmy pasjonatów historii z zagranicy. Tym razem zwiedzanie Śluzy Katedralnej odbywające się w dniach 24-25 sierpnia 2013 roku podczas Dni Twierdzy Poznań uatrakcyjni nasz Kolega z Torgau nad Łabą. Zaprezentuje on mundur 4. Turyngskiego Pułku Piechoty nr 72.

Harald Richter na przedmieściach Torgau prowadzi prywatne muzeum, którego głównymi eksponatami są przedmioty związane z pierwszą wojną światową. Pomaga on nam w skompletowaniu oryginalnego wyposażenia karabinu maszynowego MG08. Jest to też kolejny przykład naszej świetnej współpracy z pasjonatami historii z Saksonii…

© Michał Budnik

Członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia w 2012 roku odwiedzili prywatne muzeum w Torgau poświęcone pierwszej wojnie światowej i prowadzone przez Haralda Richtera (w środku). Fot. © Zbyszek Snusz

Członkowie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia w 2012 roku odwiedzili prywatne muzeum w Torgau poświęcone pierwszej wojnie światowej i prowadzone przez Haralda Richtera (w środku). Fot. © Zbyszek Snusz

Opublikowano w kategorii Artykuły.